De la unirea federațiilor și primele campionate naționale, la marile victorii în țară și în lume - hai să aflăm istoria sportului românesc în cei 100 de ani de la Marea Unificare Sportivă.

Regulamentul Campaniei

“Marea Unificare Sportiva”

organizată de Fundatia Alexandrion

Perioada campaniei: 01 august 2018 – 01 noiembrie 2018

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.         Campania „Marea Unificare Sportiva” (”Campania”) este organizata si desfasurata de catre FUNDATIA ALEXANDRION (denumita in continuare “Organizatorul“), o societate non-profit din Romania, cu sediul in comuna Bucov, sat Pleasa, judet Prahova, inregistrata la Registru Special sub nr. 6/03.09.2003, cod fiscal 15791140, cont nr. RO42 PIRB4201702055001000 deschis la Piraeus Bank, sucursala Bucuresti, reprezentata de dl. NAWAF SALAMEH – in calitate de Presedinte reprezentat de Dna. Rim Daoud conform procurii nr.375 din 05.04.2018, prin intermediul S.C. Young&Rubicam S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Aleea Dealul Mitropoliei nr. 11 sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7870/2010, Cod Unic de Înregistrare 27291947 (denumita in continuare “Agentia”), prin intermediul societatii Atelierul de Internet SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Dealul Mitropoliei nr. 11, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/7206/2010, avand CUI RO 27224522. (denumita in continuare “Agentia Digitala”) si prin intermediul S.C. CLUB MEDIA BUSINESS CONSULTING S.R.L (denumita in continuare “Agentia de Presa”).

1.2.    Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei („Regulamentul Oficial” sau „Regulamentul”).

1.3.    Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www.mareaunificaresportiva.ro . De asemenea, Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui consumator, pe intreaga durata a Campaniei, prin e-mail la office@fundatia-alexandrion.ro sau prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus.

1.4.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior.

1.5.  Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale Ie pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania se desfasoara in perioada 01 august 2018 incepand cu ora 19:00:01 – 01 noiembrie 2018 ora 23:59:59 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”), conform detaliilor mentionate in prezentul regulament. Campania este organizata si se desfasoara doar pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Campania este organizata si se desfasoara exclusiv on-line pe site-ul www.mareaunificaresportiva.ro.

2.3. Inainte de inceperea Campaniei si dupa incetarea duratei acesteia, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.

2.4. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1. . Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.    Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta prezentul Regulament Oficial (denumite in continuare individual “Participant” si colectiv “Participanti”).

3.2.    La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

 1. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
 2. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei, Agentiei Digitale si Agentiei de Presa;
 3. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. și b. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
 4. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului regulament

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1.  Campania se va desfasura exclusiv in mediul online pe website-ul www.mareaunificaresportiva.ro, website ce va evidentia marile victorii sportive romanesti de dupa 1 Decembrie 1918 si pana in prezent. Campania contine urmatoarele etape:

a) Etapa de inscriere a povestilor pe website desfasurata in perioada 01 august 2018, ora 19:00:01 – 15 septembrie 2018, ora 23:59:59.

In aceasta etapa participantii la aceasta campanie isi pot aduce propria contributie la continutul website-ului prin inscrierea unor povesti legate de succesele sportive romanesti din ultimii 100 de ani.

Cei 100 de ani de sport romanesc vor fi impartiti pe website-ul www.mareaunificaresportiva.ro in 10 decade, astfel: 1918 -1928, 1929 – 1938, 1939 – 1948, 1949 – 1958, 1959 – 1968, 1969 – 1978, 1979 – 1988, 1989 – 1998, 1999 – 2008, 2009 – 2018.

b) Etapa de validare de catre jurnalisti a povestilor inscrise de catre Participanti: desfasurata in perioada 01 august 2018, ora 19:00:01 – 20 septembrie 2018, ora 23:59:59.

In aceasta etapa se realizeaza postarea evenimentelor sportive pe website-ul www.mareaunificaresportiva.ro in galeria celor 10 decade, iar vizitatorii website-ului le vor putea vota.

 c) Etapa de votare a evenimentelor: se realizeaza in perioada 16 septembrie 2018, ora 00:00:01 – 01 noiembrie 2018, ora: 23:59:59

 

 

4.2. Modalitatea de inscriere a povestilor sportive in Campanie. Pentru a inscrie o poveste sportiva in Campanie, Participantul trebuie sa:

a) acceseze website-ul  mareaunificaresportiva.ro oricand in prima etapa de desfasurare a campaniei, mai exact in perioada: 01 august 2018, ora 19:00:01 – 15 septembrie 2018, ora 23:59:59.

b) isi creeze cont pe website-ul mareaunificaresportiva.ro prin completarea in mod corect si complet a formularul de inregistrare pe website, cu datele personale solicitate, respectiv facebook ID si adresa de e-mail, completarea acestor date fiind obligatorie pentru inscrierea valabila in campanie.

 

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/ date inexistente sau incorecte/incomplete duce la imposibilitatea de inscriere si participare in campanie.

De asemenea, inainte de a putea trimite formularul si de a se putea inscrie in campanie, Participantilor li se va solicita sa citeasca Regulamentul Oficial al Campaniei, respectiv Notificarea privind prelucrarea datelor personale, si sa confirme acceptarea acestora prin bifarea casutelor corespunzatoare, numai dupa citirea celor doua documente, dupa cum urmeaza:

 • „Confirm ca am peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei.” [ ] DA [ ] NU
 • Confirm ca am fost informat, am citit si am inteles informatiile privind prelucrarea datelor personale incluse in Anexa 1 a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim consimtamantul in ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre Fundatia Alexandrion si/sau persoanele imputernicite de catre aceasta l”[ ] DA [ ] NU]

 

 

Dupa crearea contului, Participantul la prezenta Campanie va completa formularul de inscriere a povestii ce evidentiaza un succes sportiv romanesc din ultimii 100 de ani.

 • Participantul trebuie sa completeze urmatoarele campuri, in formularul afisat:
 1. numele sportivului si cateva date despre el (varsta, clubul sportiv la care a activat) – camp obligatoriu.
 2. competitia si anul in care a fost desemnat castigator – camp obligatoriu.
 3. povestea reusitei sportive din cadrul competitiei (se pot oferi cat mai multe detalii: proba la care a participat, timpul obtinut, momente speciale din cadrul competitiei, etc.). Textul trebuie sa contina maxim 500 de caractere. – camp obligatoriu.
 4. sursa povestii: este poveste personala/ de familie sau este o poveste care are o sursa publica (de mentionat sursa) – camp obligatoriu.

 

Un participant poate inscrie maxim 5 (cinci) povesti in Campanie.

Povestea trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

 • sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitati si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.
 • sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare; in cazul in care Organizatorul doreste sa afiseze o poveste care contine referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate acesta isi rezerva dreptul de a publica povestea si de a sterge sau inlocui respectivele referiri/mesaje;
 • sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
 • sa respecte tematica campaniei asa cum este descrisa pe site.

 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice inscriere ce nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament.

 

 • Validarea povestilor inscrise:

Fiecare poveste inscrisa de catre un Participant la Campanie va fi moderata si verificata in decurs de 3-5 zile lucratoare ca informatie istorico-sportiva de catre jurnalisti consacrati ai S.C. CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING S.R.L. Dupa aceasta perioada de moderare si verificare, povestile vor fi postate in cadrul site-ului, in decada careia ii apartin.

Fiecare poveste preluata de catre jurnalisti va fi rescrisa de catre acestia. In cazul in care jurnalistii vor avea nevoie de informatii suplimentare pentru rescrierea evenimentului sportiv, Organizatorul poate contacta participantii pentru a le cere informatii suplimentare.

Daca povestea incarcata nu se poate identifica si /sau verifica in timpul aferent validarii (nu se gasesc dovezi in sursele mentionate) aceasta va fi invalidata.

In cazul in care, pana la data de 15 septembrie 2018, Organizatorul constata ca nu sunt suficiente povesti inscrise in campanie, poate solicita jurnalistilor sa caute ei evenimente sportive remarcabile ce au avut loc dupa 1 Decembrie 1918.

 

 • Votarea povestilor inscrise si perioada de vot:

Dupa finalizarea primei etape a campaniei la data de 15 septembrie 2018 ora 23:59:59, jurnalistii mai au la dispozitie un numar de 3-5 zile lucratoare pentru a finaliza moderarea si verificarea ultimelor povesti inscrise de participanti. La finalul perioadei de moderare si validare, pe website vor fi afisate evenimentele sportive aferente celor 10 decade ai ultimilor 100 de ani de sport romanesc. Un vizitator poate vota intr-o zi o singura poveste per decada. Un vizitator este identificat ca fiind unic in baza IP-ului sau.

Inainte de a putea vota, vizitatorilor website-ului www.mareaunificaresportiva.ro li se va solicita sa citeasca Regulamentul Oficial al Campaniei, respectiv Notificarea privind prelucrarea datelor personale, si sa confirme acceptarea acestora prin bifarea casutelor corespunzatoare, numai dupa citirea celor doua documente, dupa cum urmeaza:

 • „Confirm ca am peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei.” [ ] DA [ ] NU
 • Confirm ca am fost informat, am citit si am inteles informatiile privind prelucrarea datelor personale incluse in Anexa 1 a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim consimtamantul in ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre Fundatia Alexandrion si/sau persoanele imputernicite de catre aceasta l”[ ] DA [ ] NU]

 

Perioada in care pot fi votate povestile postate pe site este 16 septembrie 2018 ora 00:00:01 – 01 noiembrie 2018 ora 23:59:59. Pe baza voturilor primite se va face un clasament al sportivilor mentionati in povesti pe fiecare decada.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI 

In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

a) 10 premii x 10.000 lei. Se va acorda cate un premiu pentru fiecare decada in parte.

b) 100 de premii constand in medalii onorifice x 94 lei (TVA inclus). Se vor acorda cate 10 medalii pentru fiecare decada in parte.

Valoarea totala a premiilor este de 109.400 lei (TVA inclus).

 

SECTIUNEA 6. BENEFICIARII PREMIILOR (CASTIGATORII) SI ACORDAREA LOR

Beneficiarii premiilor sunt sportivii mentionati in povestile inscrise pe website.

Pentru fiecare decada in parte se va realiza un clasament al celor mai votate evenimente sportive. In cadrul unei decade premiile se vor acorda astfel:

 • Sportivului din cel mai votat eveniment i se va acorda o medalie onorifica, impreuna cu suma de 10.000 lei. In cazul in care sportivul este decedat premiul se va acorda urmasilor acestuia. In situatia in care nu se pot identifica urmasii acestuia, premiul constand in suma de bani si medalia onorifica se acorda urmatorului sportiv conform clasamentului.
 • Urmatorilor 9 sportivi ai unei decade, in ordinea clasamentului, li se vor acorda cate o medalie onorifica. In cazul in care sportivul este decedat premiul se va acorda urmasilor acestuia. In situatia in care nu se pot identifica urmasii acestuia, premiul constand in medalia onorifica se acorda urmatorului sportiv conform clasamentului.

Sumele constand in bani vor fi acordate sportivilor prin virament bancar.

 

 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA DE ANUNTARE SI VALIDARE A CASTIGATORILOR Anuntarea si validarea castigatorilor se va face de catre de catre Organizator pe website-ul campaniei mareaunificaresportiva.ro, in termen de 15 zile de la finalizarea campaniei, castigatorii fiind obligati sa contacteze organizatorul in vederea revendicarii premiului. Organizatorul va incerca prin orice modalitate posibila sa identifice castigatorii sau mostenitorii acestora in termenul asumat. In cazul in care acestia nu pot fi identificati premiul va ramane in posesia organizatorului.

 

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII 

8.1. Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori.

8.2. Organizatorul si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

8.5. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea.

8.6. Organizatorul Campaniei si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita, pentru:

 1. formularele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte;
 2. pierderile sau intarzierile inscrierilor, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;
 3. derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de Internet cat si a serverelor ce gazduiesc site-ul, cat si alte servicii de care functionalitatea acestuia este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, site-ul Campaniei nu poate fi accesat in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie;
 4. eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite Ia inscriere;
 5. pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie;
 6. intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

 

8.7. Organizatorul si societatile implicate in Campanie:

 • nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
 • sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga, suplimentar fata de premiile nete mentionate in prezentul Regulament, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premii obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 11. INCETAREA/INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

11.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a ei.

11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

 

SECTIUNEA 13. CONTESTATII

13.1. Eventualele contestaţii privind desfăşurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului în

decurs de 15 zile de la data anunțării publice a câștigătorilor. Orice contestaţii primite după această dată nu vor fi luate în considerare.

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Marea Unificare Sportiva”

(“Campania”)

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

FUNDATIA ALEXANDRION cu sediul social cu sediul in comuna Bucov, sat Pleasa, judet Prahova, inregistrata la Registru Special sub nr. 6/03.09.2003, cod fiscal 15791140, cont nr. RO42 PIRB4201702055001000 deschis la Piraeus Bank, sucursala Bucuresti, reprezentata de dl. NAWAF SALAMEH – in calitate de Presedinte, in calitate de Operator  prin intermediul:

ATELIERUL DE INTERNET SRL cu sediul in Bucuresti, str. Dealul Mitropoliei nr. 11, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/7206/2010, avand CUI RO 27224522, in calitate de Persoana Imputernicita de catre Operator

S.C. CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING S.R.L. prin intermediul jurnalistilor care modereaza povestile inscrise de catre Participanti la Campanie.

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

FUNDATIA ALEXANDRION – adresa de corespondenta: Str. Nicolae Grigorescu Nr. 19A, Otopeni, Județul Ilfov, România Cod Poștal 075100, Telefon: +40 21.405.11.00, Email: office@fundatia-alexandrion.ro.

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra date personale de la urmatoarele categorii de persoane vizate:

2.1. Participantii

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • nume, prenume;
 • facebook ID
 • e-mail

 

2.2. Beneficiarii premiilor (castigatorii)

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Beneficiarii premiilor (castigatori) urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)            nume, prenume;

(ii)           CNP (numai pentru castigatorii premiilor in bani);

(iii)          cont bancar (numai pentru castigatorii premiilor in bani);

 

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare.

2.3. Urmasii beneficiarilor premiilor (castigatorilor)

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la urmasii Beneficiarilor premiilor (castigatorilor) urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)            nume, prenume;

(ii)           CNP (numai pentru castigatorii premiilor in bani);

(iii)          cont bancar (numai pentru castigatorii premiilor in bani);

 

2.4. Vizitatorii website-ului www.mareaunificaresportiva.ro care vor vota

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la vizitatorii website-ului www.mareaunificaresportiva.ro care vor vota, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • adresa IP

 

 1. Scopurile procesarii.

– inregistrarea participantilor in campania “Marea Unificare Sportiva” organizată de Fundatia Alexandrion in perioada 01 august 2018 – 01 noiembrie 2018

– votarea si validarea castigatorilor la campania “Marea Unificare Sportiva” organizată de Fundatia Alexandrion in perioada 01 august 2018 – 01 noiembrie 2018;

– atribuirea premiilor conform prevederilor Regulamentului campaniei;

– îndeplinirea prevederilor legale referitoare la impozitele reținute la sursă;

– pentru transmiterea raportărilor către Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor;

– asigurarea integrității și a transparenței operațiunilor desfășurate de către operatorul Fundatia Alexandrion;

 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii
 2. Consimtamantul persoanelor vizate
 3. Interesul public
 4. Obligații legale care ii revin operatorului de date cu caracter personal potrivit legislatiei in vigoare

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite catre Operatorului ATELIERUL SRL si, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate pana la data de 15 noiembrie 2018.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor in bani sau urmasilor castigatorilor premiilor in bani, beneficiari ai premiilor in bani vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

Datele personale ale urmasilor castigatorilor premiilor in medalii vor fi stocate pana la 31.12.2018.

Datele vizitatorilor website-ului www.mareaunificaresportiva.ro care vor vota vor fi stocate pana la 15.11.2018.

 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura persoanelor vizate, pe durata prelucrarii datelor lor personale, urmatoarele drepturi:

 

(i)            dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii)           dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)          dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)         dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v)          dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi)         dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii)        dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)       dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Persoanele vizate isi pot exercita drepturile mentionale anterior catre  FUNDATIA ALEXANDRION – adresa de corespondenta: Str. Nicolae Grigorescu Nr. 19A, Otopeni, Județul Ilfov, România Cod Poștal 075100, Telefon: +40 21.405.11.00, Email: office@fundatia-alexandrion.ro.

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii povestilor inscrise in site-ul campaniei www.mareaunificaresportiva.ro.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

 1. Alte prevederi

 

Datele personale ale persoanelor vizate vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

ACT ADITIONAL.

AA nr. 2 Fundatia Alexandrion